Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kubalińska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie kryzys gospodarczy skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań mających na celu pozyskiwanie nowych źródeł oszczędności oraz podnoszenie efektywności prowadzonej działalności. Technologią, która potrafi sprostać stawianym przez firmy wymaganiom jest chmura obliczeniowa. Cloud computing jest interesującym rozwiązaniem nie tylko z perspektywy technologii, ale także poprzez intensywne oddziaływanie na polską gospodarkę, przede wszystkim w sektorach edukacji, służby zdrowia i administracji. Przyczynia się do wzrostu jakości usług, efektywności i konkurencyjności firm działających w różnych sektorach, bez względu na to czy jest to sektor prywatny czy państwowy. Ułatwia pracę działów IT, minimalizuje koszty oraz kreuje nowe, atrakcyjniejsze miejsca pracy. Ponadto umiejętne korzystanie z technicznych i gospodarczych możliwości, jakie bez wątpienia dostarcza chmura obliczeniowa oraz pokonywanie mentalnościowych barier wywiera dobroczynny wpływ na przemianę społeczeństwa informacyjnego, w którym dział odpowiadający za pozyskiwanie i przetwarzanie informacji odnosi największe sukcesy. Przetwarzanie w chmurze staje się więc dla większości przedsiębiorców rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do stale rosnących potrzeb wymagającego i szybko zmieniającego się rynku, dzięki czemu zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie.
At present due to the economic crisis enterprises are forced to search for innovative solutions with the aim of gaining new sources of savings and increasing their business efficiency. Cloud computing is a technology that is able to meet requirements of organizations in this field. It is an interesting solution not only as a technology but also in terms of its intensive influence on the Polish economy mainly in the sectors of education, health care and administration. Cloud computing contributes to an increase in the quality of services and to the efficiency and competitiveness of companies in different areas both in the private and state sectors. Furthermore, it facilitates work in IT departments, minimizes costs and creates new attractive workplaces. In addition, skillful using of technical and economic possibilities of cloud computing along with overcoming mental barriers have a beneficial influence on the transformation of the information society in which the segment responsible for gaining and processing information is the most successful. Thus cloud computing processing is becoming more and more popular with entrepreneurs worldwide as a solution that can successfully adapt to the ever-growing needs of the demanding and fast changing market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 135–145