Rola kapitału ludzkiego w procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Markiewicz-Halemba, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Poniższy artykuł pokazuje rolę wysokokwalifikowanego kapitału ludzkiego w procesie przejścia do gospodarki opartej na wiedzy i przestrzeganiu zasad Strategii Lizbońskiej. Aby wzmocnić konkurencję społeczno-gospodarczą, Polska musi stawić czoła wyzwaniom związanym z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego. Proces ten będzie wymagał dużych inwestycji w zasoby ludzkie, wiedzę i badania naukowe.
The following article shows the role of high-qualified human capital in the transition process towards the economy based on knowledge and compliance with the principles of Lisbon Strategy. In order to reinforce the social and economic competition, Poland has to face the challenges related to the creation of an information society. This process will require large investments in human resources, knowledge and scientific research.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 255-262