Społeczny wymiar technologii informacyjnych. Studia z informatyki społecznej na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Porębski, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst prezentuje historię, rozwój, istotę i główne pola badawcze informatyki społecznej, rozumianej jako interdyscyplinarna analiza społecznego wymiaru wykorzystania technologii informacyjnych. W tym kontekście zaprezentowany został program studiów z informatyki społecznej uruchomionych w roku 2016 na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.
The paper presents the origin, development, the essence and major research fields of the social informatics, regarded as the interdisciplinary analysis of the social dimension of the information technologies use. In that context the project of social informatics studies, launched at the AGH University of Science and Technology in Kraków in 2016, was presented and discussed.
Opis
Słowa kluczowe
technologie informacyjne , informatyka społeczna , program nauczania , information technology , social informatics , curriculum
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 43–50