Obsługa klienta jako wartość w zarządzaniu relacjami przedsiębiorstwo – klient

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kuraś, Dawid
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dzisiejszym świecie – ukierunkowanym na usługi i wykorzystującym technologie – klienci przywykli do obsługi na najwyższym poziomie oraz do indywidualnie konstruowanych ofert produktów i usług. Aby być w zgodzie z tym podwyższonym standardem, trzeba dokładniej poznać wymagania klientów i reagować szybciej niż dotychczas. Proces obsługi klienta musi rozpoczynać się od spojrzenia na firmę oczami jej klientów. Ale najpierw trzeba dobrze poznać tych klientów, kim są, jakie mają potrzeby, co ich interesuje oraz co ich zachęci do wielokrotnego kupowania, jak również co spowoduje, że będą zadowoleni i zachwyceni. Zatem obsługa klienta powinna być traktowana przez przedsiębiorstwa jako wartość w budowaniu relacji z klientem.
In today’s world – undirected to services and using technologies – customers are used to the highest level of services and to individually directed offers of products and services. To be in agreement with the raised standards, it is necessary to learn about the exact requirements of the customers and react faster than before. The process of serving the customer must start with a look at the firm with customers’ eyes. At first it is important to get to know the customers really well, who they are, what are their needs, what are they interested in and what will make them buy frequently with satisfaction and admiration. So the service of a customer should be treated by the enterprises as a quality in building relations with the customer.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 423–435