China's economic policy towards Kenya in the second decade of the 21st century

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Jureńczyk, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of the paper is to present the results of the analysis and evaluation of the economic policy of the People's Republic of China towards Kenya in the second decade of the 21st century. The introduction discusses the basic methodological assumptions of the paper. The first section of the paper synthetically outlines the historical background of economic relations between Kenya and the PRC, and the second section presents a field-specific literature review. The third section of the paper presents Kenya as one of China's economic partners in Africa. The main section of the paper analyses investments and development projects implemented in Kenya by Chinese companies. The core research problem concerns the question whether China's economic policy towards Kenya is beneficial from the point of view of the economic development of the countries involved? The main thesis assumes that this policy increases the development opportunities of all the states. However, it is unsustainable and carries serious risks, especially for Kenya's economic security.
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy i ocena polityki gospodarczej Chińskiej Republiki Ludowej wobec Kenii w drugiej dekadzie XXI w. We wstępie omówiono podstawowe założenia metodologiczne artykułu. W pierwszej części artykułu syntetycznie przedstawiono tło historyczne stosunków gospodarczych między Kenią a ChRL, a w drugiej części zaprezentowano przegląd literatury przedmiotu. W trzeciej części artykułu ukazano Kenię jako jednego z partnerów gospodarczych Chin w Afryce. W głównej części artykułu przeanalizowano inwestycje i projekty rozwojowe realizowane w Kenii przez chińskie przedsiębiorstwa. Problem badawczy polega na tym, czy polityka gospodarcza Chin wobec Kenii jest korzystna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego państw? Główna teza zakłada, że polityka ta zwiększa możliwości rozwojowe państw. Jest ona jednak niezrównoważona i niesie ze sobą poważne ryzyko, zwłaszcza dla bezpieczeństwa gospodarczego Kenii.
Opis
Słowa kluczowe
People's Republic of China , Kenya , economic policy , investments , development projects , Chińska Republika Ludowa , Kenia , polityka gospodarcza , inwestycje , projekty rozwojowe
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(19)/2021, s. 5–24