The use of selected techniques of manual therapy in conservative treatment of primary dysmenorrhea

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Trybulec, Bartosz
Wyżycka, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction. Dysmenorrhea is the main cause of school absence among adolescent girls and a common problem of woman in reproductive age. Also causes discomfort and significantly reduces the quality of life. The management of dysmenorrhea includes using pharmacologic and nonpharmacologic treatment. However there is relatively not much information about the effectiveness of conservative treatment. Aim. The aim of the study was to examine the effectiveness of manual therapy techniques, such as deep transverse massage and specific segmental traction, in reducing the symptoms of dysmenorrhea. Material. The study involved 22 selected women with symptoms of primary dysmenorrhea in medical history. Methods. Every woman qualified to the study underwent three treatment sessions which consisted of two meetings each. Deep transverse massage of paraspinal muscles of the lumbar spine and, in next step, specific traction of segments L1-S1 were performed. The participants after every next menstruation filled in a questionnaire about the pain experienced during bleeding and possible adverse effects. Results. After treatment pain intensity and its duration were noticed as decreased. The result was statistically significant (p < 0,05). No adverse effects were found in the study group. Conclusion. Manual techniques, like deep transverse massage of paraspinal muscles and specific traction of segments of the lumbar spine, reduce the severity and duration of pain among woman with dysmenorrhea.
Wstęp. Bolesne miesiączkowanie jest główną przyczyną nieobecności w szkole wśród dorastających dziewcząt i częstym problemem u kobiet w wieku rozrodczym. Jest także powodem dyskomfortu i znacznie obniża jakość życia. Dostępnych jest jednak niewiele informacji na temat skutecznego leczenia zachowawczego. Cel. Celem pracy była ocena wpływu technik terapii manualnej na zmniejszenie dolegliwości bolesnego miesiączkowania. Materiał. Badaniem objęto 22 kobiety, u których w wywiadzie odnotowano cechy bolesnego miesiączkowania. Metody. Przeprowadzono trzy sesje terapeutyczne po dwa spotkania, w czasie których realizowano zabieg głębokiego masażu poprzecznego mięśni przykręgosłupowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa i trakcję specyficzną segmentów od L1-S1. Badane po każdej kolejnej miesiączce wypełniały ankietę na temat dolegliwości bólowych. Wyniki. Po zastosowaniu leczenia istotnie statystycznie (p < 0,05) zmniejszyło się natężenie bolesności i czas jej odczuwania. Wnioski. Zastosowanie technik manualnych: głębokiego masażu poprzecznego mięśni przykręgosłupowych oraz trakcji specyficznej segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa zmniejsza natężenie i czas odczuwania bólu u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem.
Opis
Słowa kluczowe
dysmenorrhea , traction mobilization , deep transverse friction massage , manual therapy , bolesne miesiączkowanie , mobilizacja trakcyjna , głęboki masaż poprzeczny , terapia manualna
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 162–172