Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации: Вчера и Сегодня

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Ganıyeva, Salimya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy w przy Izbie Handlowej i Przemysłowej Federacji Rosyjskiej (zwany dalej ICAC w RFI) jest znany i autorytatywny zarówno w ramach Federacji Rosyjskiej, jak i poza jej granicami. W artykule wyjaśniono, jakie jest tło popularności ICAC i dlaczego budzi zainteresowanie oraz co jest jego istotą, z powodu której ICAC różni się od innych organów rewolucyjnych ds. rozstrzygania sporów. W tym artykule Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania.
International Commercial Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (hereinafter referred to as ICAC of the RF CCI) is known and authoritative both in and beyond the Russian Federation. What is the background of ICAC’s popularity and what is its essence due to which ICAC is different from other dispute revolutions bodies? This article contains answers to these questions.
Opis
Słowa kluczowe
ICAC w RFI , prawo o międzynarodowym arbitrażu handlowym , spory handlowe z zagranicą , ICAC of the RF CCI , Law on International Commercial Arbitration , foreign trade disputes
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 122–136