Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12-15
Autorzy
Sarama, Maria
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Główne cele podjętych i opisanych w niniejszej monografii badań to: - konceptualizacja transformacji cyfrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów społecznych i ekonomicznych oraz wykazanie wielostronnego wpływu tych procesów na wybrane dziedziny życia społecznego, jak też sektory działalności gospodarczej; - określenie różnic pod względem poziomu cyfryzacji występujących między przedsiębiorstwami należącymi do wybranych sekcji i działów gospodarki; - określenie różnic pod względem uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym występujących między grupami osób wydzielonymi na podstawie kryteriów ekonomicznych, społecznych i demograficznych; - określenie, w jakim stopniu poziom posiadanych umiejętności cyfrowych zależy od wybranych czynników ekonomicznych, społecznych i demograficznych.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , transformacja cyfrowa , Polska
Cytowanie
M. Sarama, R. Chorób (2021). Społeczne i ekonomiczne aspekty transformacji cyfrowej w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.