Badanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Krawiec, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności zabezpieczeń systemu. Na podstawie przyjętego modelu pomiarowego określono przykładowe wskaźniki pomiarowe, które mogą być zastosowane do badania skuteczności wdrożonych zabezpieczeń. Zaprezentowano wnioski dotyczące wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Problems regarding the evaluation of the effectiveness of the information security management system have been presented. Measurement goals have been defined and a measurement model has been proposed to assess the effectiveness of system security. Based on the proposed measurement model, exemplary measurement indicators have been determined that can be used to test the effectiveness of the implemented security controls. Conclusions regarding the implementation of the information security management system have been presented.
Opis
Słowa kluczowe
system zarządzania , bezpieczeństwo informacji , pomiary , zabezpieczenia , management system , information security , measurements , controls
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 48–55