Wyznaczanie rozkładu geograficznego potencjalnego zagrożenia w oparciu o zebrane zablokowane adresy IP z pliku hosts.deny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwiązania serwerowe oparte na systemach linuxowych pozwalają zablokować zdalny dostęp do swoich zasobów poprzez wpisanie adresu IP do pliku /etc/hosts.deny. Jest to skuteczna metoda pozwalająca na blokadę szczególnie uciążliwych klientów, których zamiary są bliżej nieokreślone. W tym artykule przedstawiono przykład zamiany pozyskanych adresów IP na powiązane z nimi położenie geograficzne, celem uzyskania rozkładu geograficznego potencjalnego zagrożenia.
Server solutions based on systems Linux boxes allow to block remote access to their resources by typing the IP address into the /etc/hosts.deny file. This is an effective method of blocking a particularly onerous customers whose intentions are vague. This article is an example of the conversion of obtained IP addresses to related geographical locations to obtain the geographical distribution of potential danger.
Opis
Słowa kluczowe
system operacyjny , dzienniki , przetwarzanie potokowe , system security , firewall , identification , encryption
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 161–166