Uwarunkowania inicjowania trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce – instytucjonalne czynniki polityki fiskalnej jako punkt krytyczny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Puchała, Radosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule omówiono czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla inicjowania i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego. Wyniki teoretyczne i empiryczne są w skrócie badane. Wzrost gospodarczy zależy głównie od czynników instytucjonalnych, które są osadzone w sieci interakcji w systemie gospodarczym i społecznym. Zmiana tych czynników jest trudna do wykonania. Podtrzymuje się, że jednym z kluczowych warunków dla rozpoczęcia zrównoważonego wzrostu w Polsce jest wzrost jakości polityki budżetowej. W tym celu pomocna może być zmiana instytucji polegająca na utworzeniu Komitetu polityki budżetowej.
The article discusses factors which are crucial for initiating and sustainability of economic growth. Theoretical and empirical findings are briefly surveyed. Growth is mainly determined by institutional factors, which are embedded in a web of interactions within the economic and social system. Change in those factors is difficult to perform. It is maintained that one of the critical conditions for initiating sustainable growth in Poland is increase in the quality of fiscal policy. To achieve this, an institutional change consisting in establishing a Fiscal Policy Committee may be helpful.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 315-330