Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Firszt, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem luki technologicznej dzielącej Polskę od krajów rozwiniętych, której niwelację można uznać za jeden z przejawów modernizacji. Autor przybliża koncepcje luki technologicznej oraz sposoby jej pomiaru, a następnie diagnozuje dynamikę tej kategorii w dla polskiej gospodarki. Na tej podstawie formułuje pogląd, że z powodu niskiego tempa dyfuzji innowacji proces pościgu technologicznego jest w Polsce nieskuteczny, co rodzi negatywne konsekwencje w sferze społecznej.
The study deals with the problem of technological gap between Poland and the developed countries, limiting of which could be considered as one dimension of modernization. The author describes the models of technological gap and the ways to measure it, and then he diagnoses the dynamics of the category for Polish economy. Basing on the gained results he concludes that because of low dynamic of diffusion of innovaton, the process of limiting the technological gap is ineffective in Poland and brings negative consequences in the social sphere.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 225–233