Социально-экономическое поведение населения в условиях институциональных перемен (на примере Украины)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Ефременко, Татьяна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule analizuje się naukowe podejście w literaturze do kategorii społeczno- -ekonomicznego zachowania. Autor uważa, że ta kategoria oznacza zachowanie człowieka jako podmiotu społeczno-ekonomicznych stosunków, które istnieją jako konkretna realność obiektywna. Najważniejszym kryterium typologizacji SEZ jest charakter percepcji subiekta, zmieniających się stosunków społeczno-ekonomicznych.
The article presents different definitions and classifications of social-economic behavior existing in contemporary economic sociology. Economic culture is analyzed as inside regulator of the economic behavior of population. It’s “deficit” in the conditions of institutional changes is underlined. Using the latest data of Ukrainian mass sociological investigations the author devotes special attention to real behavior’s forms and strategies of population in new market environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 67-77