Łobodowski przywracany

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Jakubowska-Ożóg, Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tekst omawia przygotowane w wydawnictwie Test nowe wydanie wierszy Józefa Łobodowskiego, emigracyjnego poety, zatytułowane: Wiersze i przekłady. To trzy tomy pięknie opracowanych tekstów, edycja skierowana do „szerokiego kręgu osób czytających”. Przygotowanie tak zakrojonej edycji tekstów Łobodowskiego wymagało ogromnego wysiłku polegającego nie tylko na poszukiwaniu rozproszonych w emigracyjnej prasie tłumaczeń, ale także na pracy edytorskiej uwzględniającej specyficzny charakter wydania. To ważne dopełnienie twórczości emigracyjnego poety, pokazujące jego fascynacje i warsztat.
The paper discusses the new edition of poems by emigrant poet Józef Łobodowski, prepared by Test Publishing House, entitled Poems and Translations. The book comprises three volumes of beautifully arranged texts and is addressed to “a wide circle of readers”. The preparation of such a wide-ranging edition of Lobodowski’s poetry required an enormous effort, involving not only a search for translations scattered in the emigration press, but also editorial work that took into account the specific nature of the edition. This is an important complement to the work of the emigrant poet, showing his fascinations and his workshop.
Opis
Słowa kluczowe
Józef Łobodowski , poezja , tłumaczenie , edycja , poetry , translation , editing
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 309–313