(rec.) Marta Kalisz-Zielińska, „Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muzealnej w Polsce po II wojnie światowej”, [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) „Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego”, Poznań 2016, s. 105–114

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Malinowski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 37/2016, s. 371–374