Współczesne uwarunkowania wychowania moralnego dzieci. Zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Langier, Cecylia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ważny problemem współczesnego wychowania stanowi edukacja moralna rozumiana jako wprowadzenie wychowanków w świat wartości moralnych, zrozumienie ich i przyjęcie. W artykule poruszono kwestie uwarunkowań rozwoju moralnego dziecka, wskazując główne czynniki determinujące ten proces.
An important problem of modern upbringing is moral education, understood as an introduction of pupils into the world of moral values, their understanding and acceptance of these values. This article discusses the subject of determinants of children’s moral development and it indicates the main factors that influence this process.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie moralne , środowisko wychowawcze , rozwój dziecka , moral education , educational environment , child development
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 53–59