Kształcenie techniczne w ujęciu komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych są systemy informatyczne wspomagające obszar technicznego projektowania i wytwarzania wyrobów, a także procesy zarządzania produkcją. Integracja obu wymiarów funkcjonalnych prowadzi do wdrożenia koncepcji komputerowo-zintegrowanego wytwarzania CIM. Analiza związków przyczynowych oraz procesowych powiązań integrowanych podsystemów może stanowić pomoc we właściwej organizacji procesów kształcenia technicznego.
Base of each enterprise functioning are information systems aiding engineering and manufacturing design or production management. Integration tendency of both fields of action results in computer integrated manufacturing CIM. Casual connection and process relations analysis of integrated subsystems can be used to organize technical education processes.
Opis
Słowa kluczowe
system informatyczny , integracja , produkcja , wytwarzanie , information system , integration , production , manufacturing
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 90-98