Wirtualne zagrożenia dla rozwoju dzieci (na podstawie badań własnych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Cholewa, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Świat Internetu niesie bardzo wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników – dzieci, które są podatne na wszelkie jego treści. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w Internecie spoczywa na rodzicach i nauczycielach. Aby móc przeciwstawić się zagrożeniom, potrzeba właściwej świadomości tychże osób. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre wyniki badań dotyczących realnych zagrożeń ze strony Internetu, z którymi spotykają się dzieci.
World of the Internet carries a lot of risks, especially for its youngest users – children who are prone to its entire content. Responsibility for the safety of children on the internet lies with their parents and teachers. Firstly, to be able to counter the threats these people must be aware of them. This article presents some of the results of studies concerning real threats, which children are facing while using the Internet.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo w Internecie , dziecko w Internecie , wirtualne zagrożenia , świadomość zagrożeń , safety in the Internet , child in the Internet , virtual threats , risk awareness
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 45–51