Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Piecuch, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia zastosowanie stanowiska dydaktycznego wyposażonego we wrzeciono CNC małej mocy do nauki metod inteligencji obliczeniowej na kierunkach technicznych wyższych uczelni np. automatyka i robotyka. Przedstawiono praktyczny przykład ćwiczenia, które zaznajamia studentów z rzeczywistym sprzętem sprzężonym z oprogramowaniem inżynierskim takim jak Matlab/Simulink, umożliwiającym stosowanie i analizę działania poszczególnych metod CI, także w czasie rzeczywistym.
The article discusses the use of didactic station equipped with a low-power CNC spindle to teach computational intelligence methods to technical majors at universities, e.g. Automatic control and Robotics. This paper presents a practical example of exercises, which acquaint students with actual hardware integrated with engineering software such as Matlab/Simulink, which allows implementation and analysis of the operation of various CI methods, also in real time.
Opis
Słowa kluczowe
metody inteligencji obliczeniowej , sieć neuronowa , wrzeciono CNC , methods of computational intelligence , neural network , spindle CNC
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 224–232