Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Brzozowski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Można zauważyć rosnące znaczenie procesu globalizacji i rozwoju integracji gospodarczej na całym świecie. Globalizacja oznacza nie tylko szanse na dalszy rozwój, ale także ryzyko. Niektóre kraje nie są w stanie dostosować się do aktualnej sytuacji. W wyniku tego wzrastają gospodarcze dysproporcję pomiędzy krajami bogatymi i słabiej rozwiniętymi. Migracja międzynarodowa może służyć jako użyteczne narzędzie zmniejszenia tych dysproporcjach gospodarczych. Głównym celem niniejszego dokumentu jest opisanie powiązań między migracją a rozwojem.
One can observe the growing importance of the globalization process and the development of economic integration worldwide. Globalization means not only chances for the further development, but also risks. Some countries are unable to adjust to current situation. As the result of this, economic disparties between rich and Less Developed Countries (LDCs) grow. International migration can serve as a useful tool to decrease these economic disparties. The main goal of this paper is to describe links between migration and development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 471-481