Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono oddziaływanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na współczesnego człowieka. Zaprezentowano specyfikę procesu komunikowania, akcentując problem chaosu informacyjnego oraz praktyk manipulacji. Powyższe zjawiska odniesiono do tzw. kompetencji komunikacyjnych człowieka, korelując je z poziomem wykształcenia oraz praktykami czytelniczymi.
The influence of information and communication technologies on contemporary man was presented. The specifies of communication were presented indicating the source of information chaos and manipulation practices. The above phenomena were referred to so-called human communication skills correlating them with the level of education and reading practices.
Opis
Słowa kluczowe
informacja , manipulacja , komunikowanie , społeczeństwo , information , manipulation , communication , society
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 206–212