O współczesnych dojazdach do pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Palak, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę współczesnych dojazdów do pracy w Polsce. Prezentowane dane są wynikiem badań zrealizowanych przez autora w 2009 roku na losowej próbie 727 pełnoletnich mieszkańców Rzeszowa i graniczących z miastem gmin.
The paper contains an analysis of modern commuting to work in Poland. The data presented are the result of research carried out by the author in 2009 on a random sample of 727 adult residents of the city of Rzeszow.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 161–168