The Comparison and Evaluation of Income Inequality for the EU-27 and Polish Regions

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Kasprzyk, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents the theoretical elements of the economic debate on the relationship between inequality and prosperity and economic growth. Quantitatively, the derogation from the egalitarian distribution of income shows the Gini coefficient. The work concerns the comparison and evaluation of income inequality based on the Gini index and other measures (indicators diversity quintal) for the EU-27 in 2006–2010. Moreover, income inequality is shown in the long term for the Poland and Europe countries and making the assessment of inequalities for certain social groups and Polish regions.
W pracy przedstawiono teoretyczne elementy ekonomicznej debaty o relacjach między nierównościami a dobrobytem i wzrostem gospodarczym. Odstępstwo od egalitarnego (jednakowego) podziału dochodu pokazuje ilościowo współczynnik Giniego. W części empirycznej praca dotyczy porównania i oceny nierówności dochodów w oparciu o wskaźnik Giniego oraz wskaźnik zróżnicowania kwintalowego S80/S20 dla krajów UE-27 w latach 2006–2010. Skalę nierówności dochodowych pokazano w dłuższej perspektywie w skali międzynarodowej, a także przedstawiono ocenę nierówności w odniesieniu do niektórych grup społecznych, a zwłaszcza regionów polskich.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 45–53