Stopa bezrobocia a poziom szczęścia w obliczu światowego kryzysu finansowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Potocki, Tomasz
Świst, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie argumentów teoretycznych na rzecz przyczynowości występującej pomiędzy poziomem szczęścia jednostki a bezrobociem z perspektywy kryzysu finansowego. Artykuł zasadniczo został podzielony na dwie główne części. W pierwszej części autorzy wskazują istnienie empirycznych zależności między kryzysem finansowym oraz stopą bezrobocia, a w drugiej części przedstawiają wyniki badań światowych – zarówno teoretycznych i empirycznych – na rzecz przyczynowości występującej pomiędzy poziomem szczęścia jednostki a bezrobociem z perspektywy kryzysu finansowego. Analizę wpływu kryzysu na bezrobocie dokonano na próbie krajów regionu CE-4, tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
The main goal of this article is to underline the unemployment problem during and after the financial crisis but in new light – how it also affects happiness of human-being. The origins of the research problem in this article is presented in order to popularize achievements of happiness’ economy and intensify researches in that field.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 359–371