Celowość i znaczenie wprowadzenia obowiązku zachowania tajemnicy spółki w P.S.A.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Moniczewski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie porusza problematykę obowiązku zachowania tajemnicy spółki przez członków organów w prostej spółce akcyjnej (P.S.A.). Dotychczas problematyka ta nie była przedmiotem opracowań literatury. Analizie podlega zakres zarówno przedmiotowy, jak i czasowy tajemnicy spółki, charakter regulacji oraz jej znaczenie i funkcjonowanie w Kodeksie spółek kapitałowych.
The study deals with the issue of the obligation to keep the company secret by members of governing bodies in a simple joint-stock company. So far, this issue has not been studied in the literature. In the article the subject-matter and temporal scope of company secrets, the nature of the regulation as well as its significance and functioning in the Commercial Companies Code are analyzed.
Opis
Słowa kluczowe
prosta spółka akcyjna , tajemnica spółki , tajemnica przedsiębiorstwa , Kodeks spółek handlowych , simple joint-stock company , company secret , trade secret , The Commercial Companies Code
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 101–109