Uniwersytet w świecie ponowoczesnym – zagrożenia, nowe role i wyzwania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Szmyd, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Współczesny uniwersytet w wielu, jeśli nie w większości, swoich konkretnych krajowych i światowych postaciach traci w szybkim tempie na swej tradycyjnej, klasycznej tożsamości. Jednakże mimo różnorakich przeszkód i trudności pretenduje on wciąż, jako jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna organizacja twórczości naukowej i kształcenia na wysokim szczeblu, do rangi instytucji wysokiej „użyteczności” publicznej, społecznej i indywidualnej, kulturowej i ogólnoludzkiej. Tekst ten przybliża zagrożenia, wobec których staje współczesny uniwersytet oraz wyzwania, z którymi przychodzi mu dziś i przyjdzie zapewne także w przyszłości się zmierzyć. Przedstawiony materiał stanowi również pewnego rodzaju propozycję pobudzającą do refleksji nad możliwościami poprawy zaistniałej sytuacji uniwersytetu i szkolnictwa wyższego.
Modern university in many national and international forms looses rapidly its traditional identity. In spite of different difficulties it is one of unique organizations of scientific creativity, an institution useful for society, culture and individuality. This article presents dangers of modern university as well as challenges that need to be faced. Presented text encourage to consider possibilities of improvement in current situation of university.
Opis
Słowa kluczowe
uniwersytet klasyczny , ponowoczesność , uniwersytet współczesny , idea studiowania , classical university , „post-modern” , modern university , studying
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 233–268