Modifikácie trestných sadzieb trestu odňatia slobody

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Ferenčíková, Simona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu zajmuje się uniwersalną karą pozbawienia wolności na gruncie słowackiego Kodeksu karnego. Powyższa sankcja karna, przewidziana w szczególnej części Kodeksu karnego, może być modyfikowana zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu karnego. W związku z tym autor szczegółowo przeanalizował § 38 słowackiego kodeksu karnego, jak i § 39 oraz § 41 ust. 1 i ust. 2, a także § 42 tegoż kodeksu. Powyższe paragrafy dają uprawnienie do modyfikacji ustawowych okresów kary pozbawienia więzienia.
The author of the article deals with imprisonment as a universal kind of penalty, which may be imposed for each offense. The criminal rates of imprisonment embodied in the Special Part of the Criminal Code may be modified by the provisions of the General part of the Criminal Code. The provisions of the General part of the Criminal Code, which may modified the criminal rates of imprisonment, include provisions of § 39, § 41 (1, 2) and § 42 of the Criminal Code.
Opis
Słowa kluczowe
kara pozbawienia wolności , modyfikacje , kodeks karny , penalties imprisonment , the modifications , Criminal Code
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 40–54