Dowody z dokumentów w postępowaniu nakazowym w kontekście formy dokumentowej czynności prawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kostwiński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki wpływu wprowadzenia legalnej definicji dokumentu w art. 77-3 k.c. i zmian w zakresie formy czynności prawnej na sytuację dowodową w postępowaniu nakazowym. Autor na kanwie analizy nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 8 września 2016 r., bada, czy zmieniła się sytuacja procesowa powodów zgłaszających roszczenia do rozpoznania w postępowaniu nakazowym oraz możliwość uzyskania nakazu zapłaty w tym postępowaniu odrębnym.
The article concerns the issue of the impact of introducing a legal definition of a document in the art. 773 of the Civil Code and amendments in the form of legal actions on the evidentiary situation in the order for payment proceedings. The author analysing the amendments in the Civil Code and the Code of Civil Procedure, which entered into force on 8 September 2016, examines whether the procedural situation of plaintiffs requesting for hearing their cases in order for payment proceedings and the possibility to obtain an order for payment in this special proceedings have changed.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie nakazowe , nakaz zapłaty , dokument , forma dokumentowa , order for payment , order for payment proceedings , document , documentary form
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 62–76