Importance of SME’s Development in Terms of Regional Competitiveness in Slovakia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Fedorová, Nikola
Palenčárová, Martina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The study presents problems of small and medium-sized enterprises’ development in Slovakia. There were discussed specific conditions for the SME’s functioning at both national and regional level. The market competition as well as state interventionism were taken into account. The influence of the SMEs on the Slovak economy was described in details.
W opracowaniu zaprezentowano problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Słowacji. Przedstawiono specyficzne uwarunkowania dla funkcjonowania MSP na poziomie krajowym i regionalnym. Uwzględniono zarówno konkurencję rynkową, jak i państwowy interwencjonizm. Szczegółowo opisano znaczenie MSP dla gospodarki Słowacji.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 315–325