Brytyjski koń trojański – perspektywy ograniczania nierówności w obliczu otwarcia brytyjskiego rynku pracy dla nowych członków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Ostrowski, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Znaczenie rynku pracy Wielkiej Brytanii dla imigrantów. Analiza warunków zatrudnienia imigrantów. Wyjaśnienie, w jaki sposób Wielka Brytania może skorzystać na otwarciu swoich rynków pracy – analiza korzyści społecznych, ekonomicznych i handlowych, charakterystyka pracujących imigrantów. Znaczenie liberalizacji prawa imigracyjnego dla Polski jako nowego członka Unii Europejskiej. Skutki krótko- i długoterminowe dla polskiej imigracji do Wielkiej Brytanii. Podsumowanie – porównanie korzyści dla Wielkiej Brytanii i Polski w kontekście zmniejszania nierówności po przystąpieniu nowych członków do Unii Europejskiej i otwarciu jej rynków pracy.
The importance of Great Britain’s labour market for immigrants. Analysis of the conditions of immigrants’ employment. The explanation of how Great Britain may benefit from opening its labour markets – analysis of social, economic and commercial gains, characteristics of working immigrants. The significance of liberalisation of immigration laws for Poland as a new member of European Union. Short-term and long-term results for Polish immigration to the United Kingdom. Summary – the comparison of benefits for Great Britain and Poland in the context of reducing the inequalities after accession of new members to the European Union and opening its labour markets.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 57-66