The Unetice Culture Group in palaeosociological perspective

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Pokutta, Dalia
Vdovchenkov, Evgeny
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Instytut Archeologii UR
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Oficyna Wydawnicza „Zimowit”
Abstrakt
Based on the current state of knowledge in research on the Unetice culture in Poland, the article discusses several key issues for the reconstruction of palaeosocial prehistoric societies. Departing from the classical definition of archaeological culture, and basing on the results of e.g. bioarchaeological analyzes, the authors discuss the problems of individual and collective identity in the Early Bronze Age (the so-called opera model), and related issues of territoriality, linguistic community and customs. The article presents, among others, the Unietyce funeral rites as well as the typology and evolution of mounds (the so-called prince burials).
Bazując na aktualnym stanie wiedzy w badaniach nad kulturą unietycką w Polsce, artykuł omawia kilka kluczowych kwestii dla rekonstrukcji paleosocjologicznych społeczeństw prehistorycznych. Odchodząc od klasycznej definicji kultury archeologicznej i opierając się na rezultatach, m.in. analiz bioarcheologicznych, autorzy omawiają problemy tożsamości jednostkowej i kolektywnej w epoce wczesnego brązu (tzw. model opery) oraz powiązane z tym zagadnienia terytorialności, wspólnoty językowej i zwyczajów. Artykuł obszerniej przedstawia, m.in. unietycki ryt pogrzebowy oraz typologię i ewolucję kurhanów (tzw. grobów książęcych).
Opis
Słowa kluczowe
Early Bronze Age , Central Europe , Unetice culture , prehistoric society , burial rites , palaeodemography
Cytowanie
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 41/2020, s. 33–51