Samoocena studentów kierunków nauczycielskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bochniarz, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
To, w jaki sposób przyszli nauczyciele funkcjonować będą w roli zawodowej, zależy od wielu czynników, m.in. jakości kształcenia na uczelni, ale również od ich zasobów osobistych będących predykatorami subiektywnego dobrostanu i satysfakcji życiowej jednostki. Szczególnie wartościowym i korzystnym zasobem, który człowiek powinien utrzymywać, rozwijać i odnawiać, jest wysoka samoocena. Przedmiotem zainteresowania uczyniono zagadnienia dotyczące samooceny z wykorzystaniem Skali Samooceny Rosenberga.
The way future teachers will function in their professional roles depends on many factors, among others, on the quality of higher education, but also on their personal resources which are predictors of subjective welfare and life satisfaction of an individual. Positive self-evaluation is a particularly valuable and beneficial resource one can maintain, develop and renew. The main subject of interest are issues concerning self-evaluation with the use of Rosenberg Self-Esteem Scale.
Opis
Słowa kluczowe
zasoby osobiste , samoocena , student , nauczyciel , personal resources , positive self-evaluation , teacher
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 242–247