Rola i rodzaje koordynacji w rozwoju gospodarczym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Łukawer, Edward
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały mechanizmy koordynacji w różnych systemach ekonomicznych. Swoje rozważania autor rozpoczyna od przedstawienia koordynacji rynkowej, z jej słabymi i mocnymi stronami. Dalej zaprezentowane zostały różne koncepcje dotyczące koordynacji w gospodarce centralnie planowanej. Dokonany został również przegląd poglądów polskich ekonomistów na temat interwencyjnej roli państwa w okresie transformacji systemowej.
This article has given an account of coordination mechanism in various economic systems. The author begins the discussion by laying out the economic coordination focusing on its strengths and weaknesses. Following this, different concepts of economic coordination mechanism in central planned economy were presented. And finally, there was a revision of Polish economists’ points of view toward interventional role of the state in the transformation process.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 13-22