Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest skonfrontowanie nowych zintegrowanych strategii rozwojowych na lata 2014–2020 z analizą stanu obecnego w zakresie wybranego obszaru problemowego dotyczącego społeczeństwa informacyjnego dla identyfikacji zagrożeń rozwojowych w tym zakresie. Analiza została zawężona do problematyki rozwoju sieci w przedsiębiorstwach jako podstawy tworzenia nowych związków kooperacyjnych przedsiębiorstw. Możliwe jest zbudowanie podstaw nowoczesnej gospodarki wspartej nowymi powiązaniami kooperacyjnymi przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie nowych technologii komunikacyjno-informatycznych, jednakże pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest ułatwienie procesu ponownej centralizacji prywatnych przedsiębiorstw dla realizacji określonych celów: marketingu globalnego, znaczących inwestycji, działalności badawczo-rozwojowej etc. Istotne jest także, aby inwestycje w spójną infrastrukturę informatyczno-telekomunikacyjną były bardziej znaczące, niż w tradycyjną infrastrukturę transportową. Rozwój powiązań przedsiębiorstw typu klastry winien być oparty na oddolnych powiązaniach przedsiębiorstw w sieci komputerowej, a rolą państwa jest aktywne wspieranie rozwoju rodzimych sieci komputerowych.
The aim of the paper is the comparable analysis of the integrated development strategies in Poland with the actual diagnosis in the field of computer network. There is the possibility to develop the modern economy based on new networks of enterprises in Poland in a relatively short time. However, this possibility is under several conditions. There is a need for new centralisation of the small private enterprises to reach special goals: global marketing infrastructure, investments, R+D activity, joint computer network-telecom infrastructure investments, cooperation and new enterprises networks, clusters based on the computer network etc.
Opis
Słowa kluczowe
powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw w sieci komputerowej , enterprises alliances in computer network
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 175–189