70 lat po Zagladzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Malicki, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Książka poświęcona jest problematyce pamięci współczesnych mieszkańców Rzeszowa o Żydach zamieszkujących miasto do 1945 roku. W rezultacie realizowanego przez Niemców programu Zagłady, zginęło ponad 95% żydowskich obywateli Rzeszowa i zniszczono niemal wszystkie miejsca związane z ich życiem. Tym samym unicestwiono społeczność, która od czterystu lat była ważnym elementem religijnego, kulturalnego i społecznego pejzażu miasta. Podstawą niniejszej pracy jest cykl badań zrealizowanych w latach 2010-2016 wśród mieszkańców Rzeszowa. Naczelne miejsce zajmuje omówienie dwóch sondaży przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach adresowych (585 respondentów w 2010 roku i 800 w 2015 roku). Uzupełnieniem są wywiady pogłębione, materiały urzędowe i archiwalne instytucji odpowiedzialnych za upamiętnianie przeszłości, źródła historyczne i pamiętnikarskie, materiały ikonograficzne. Celem książki jest wsparcie działań wszystkich osób zaangażowanych w pracę nad odtwarzaniem i zachowywaniem lokalnej pamięci przeszłości oraz uczynienie z refleksji nad historią Rzeszowa elementu współczesnej żywej pamięci jego mieszkańców, źródła namysłu na jego tradycją i współczesną tożsamością.
Opis
Słowa kluczowe
pamięć zbiorowa , miejsca pamięci , Żydzi , Zagłada , Holocaust , Rzeszów , Podkarpacie , Galicja
Cytowanie
Malicki 2016