Perspektywy rozwoju usług w Polsce w świetle regresu demograficznego i starzenia się społeczeństwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Szukalski, Stanisław Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię wpływu regresu demograficznego w Polsce na zmianę struktury sektora usług. Zasygnalizowano konsekwencje ekonomiczne tego procesu, głównie skutki dla struktury polskiej gospodarki, finansów publicznych.
The article describes the influence of demographic regress in Poland on aspects such as: economic consequences of this process, changes in structure of services sector, main results for the structure of Polish economy, public finance.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 409–418