Możliwości zastosowania wirtualizacji zasobów informatycznych w e-learningu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Paszkiewicz, Andrzej
Bolanowski, Marek
Zapała, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problematykę związaną z wirtualizacją zasobów informatycznych i ich wykorzystaniem w procesach dydaktycznych, głównie w odniesieniu do e-learningu. Ograniczone zasoby sprzętowe w istotny sposób wpływają na dostępność oraz efektywność tej formy nauczania. Opracowanie, a następnie wdrożenie odpowiedniego modelu wirtualizacji może pozwolić na lepsze upowszechnienie wiedzy z wielu dziedzin.
The article presents issues related to virtualization of IT resources and their use in the processes of teaching, especially in relation to e-learning. Limited hardware resources have a significant impact on the availability and an effectiveness of this teaching form. The development and implementation of the appropriate virtualization model can allow for a better promotion of knowledge in many areas.
Opis
Słowa kluczowe
wirtualizacja , e-learning , virtualization
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 297–303