Wsparcie nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem EduMATRIX

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wijata, Agata M.
Pollak, Anita
Bugdol, Marcin D.
Bieńkowska, Maria J.
Mitas, Andrzej W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie bardzo duży nacisk w procesie edukacji kładziony jest na rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, co jest niezbędne do nauki programowania. Powszechnie dostępne są systemy, które pomagają oswoić się z tym zagadnieniem już od najmłodszych lat. W niniejszej pracy przedstawiona została alternatywa dla takich aplikacji – bloczki EduMATRIX. Ich głównym atutem jest nauczanie zagadnień związanych z programowaniem bez konieczności przebywania przed ekranem komputera. Ponadto zaproponowano metodę walidacji użyteczności EduMATRIX oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych, która pozwoli na wskazanie skutecznej formy nauki dla młodych użytkowników.
Currently, the development of the skills of logical and abstract thinking is empahasize in the education process. This is essential for learning programming. Systems that help to be familiar with this issue since an early age are widely available. In this paper an alternative for such applications is presented – EduMATRIX. Its main advantage is the teaching of programming without the need to stay in front of a computer screen. Moreover, a validation method of EduMATRIX and other available teaching aids, which will identify effective form of learning for young users, was proposed.
Opis
Słowa kluczowe
EduMATRIX , programowanie , edukacja wczesnoszkolna , zabawki , programming , early education , toys
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 319–324