Niwelowanie nierówności pracowniczej w kontekście koncepcji odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Rojek-Nowosielska, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W niniejszym dokumencie przeprowadzono analizę idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w kontekście pracy na rzecz równości. Jako uzupełnienie rozważań teoretycznych zaprezentowano również badania międzynarodowej firmy ABB Polska. Ten przykład pokazuje jeden z możliwych sposobów zachowania firmy nie tylko odpowiedzialny społecznie, ale także wyrównujący nierówności w pracy.
In this paper an analysis of the idea of corporate social responsibility in the labour inequality context was done. As a supplement of the theoretical consideration, there is also presented a research of the multinational firm – ABB Poland. This example shows one of the possible ways of behave the company not only social responsible but also leveling labour inequalities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 287-296