W nawiązaniu do idei i przekonań Michała Kaleckiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Łukawer, Edward
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule została przedstawiona postać czołowego polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego, autora cenionej na całym świecie teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Podkreślono jego ogromny wkład w rozwój polskiej ekonomii. Na tym tle przedstawiono kilka podstawowych problemów związanych z procesami wzrostu we współczesnej polskiej gospodarce.
In the article there was presented the figure of leading Polish economist Michał Kalecki, the author of the appreciated all over the world theory of growth of socialist econo[1]my. His enormous contribution to development of Polish economics was stressed. On this background there were presented some basic problems connected with the growth proc[1]esses in modern Polish economy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 9-14