Projektowanie modelu dydaktycznego pozycjonera paneli fotowoltaicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Szabłowski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono przykład modelu dydaktycznego dwuosiowego pozycjonera paneli fotowoltaicznych, pracującego w otwartym układzie sterowania. W sterowniku zaimplementowano algorytm sterujący oparty na obliczeniach astronomicznych. W trakcie badań sprawdzono jakość algorytmu sterującego oraz efektywność energetyczną systemu. Przeprowadzone badania potwierdziły prawidłowe działanie pozycjonera.
The study presents example of didactic model of two-axis PV panel positioner, operating in an open control system. The controller has control algorithm based on astronomical calculations. During the tests, the quality of the control algorithm and the energy efficiency of the system were checked. The conducted tests confirmed the correct operation of the positioner.
Opis
Słowa kluczowe
panel fotowoltaiczny , pozycjoner , system nadążny , solar panel , positioner , tracking system
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 17 (2022), s. 111–120