Turystyka Piesza w Bieszczadzkim Parku Narodowym jako forma aktywnego stylu życia w opini studentów i absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-12-15
Autorzy
Herbert, Jarosław
Prukop, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W ostatnich kilku dekadach niezwykle modnym i popularnym miejscem wypoczynku stał się Bieszczadzki Park narodowy. największym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się: połoniny Caryńska i Wetlińska, Tarnica, smerek oraz Mała i Duża rawka. Celem pracy jest przedstawienie turystyki pieszej jako formy najczęściej zażywanej przez odwiedzających Bieszczadzki Park narodowy młodych turystów. W artykule przedstawiono zachowania turystyczne młodzieży podczas ich pobytu na obszarze chronionym. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego techniką ankiety z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz. Prezentowany tekst stanowi po części kontynuację badań nad aktywnością turystyczną studentów uniwersytetu rzeszowskiego z uwzględnieniem absolwentów ur
Opis
Słowa kluczowe
aktywny styl życia , turystyka piesza , Park Narodowy
Cytowanie