Praca jako wartość na tle orientacji wartościujących zasad i celów życiowych pracowników − studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Tuziak, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy sposobu wartości pracy, która jest definiowana w szerokim obszarze orientacji ceniących pracowników. Takie podejście do pracy ma pierwszorzędne znaczenie, decydujące o efektywności pracy firmy. Wysoka produktywność warunkuje rozwój organizacji i pośrednio wpływa na kwestię ograniczeń nierówności społecznych.
This article tries to analyze the way of labor work value, which is defined in wide area of orientations that value the workers. This attitude toward work is of primary importance which determine effectiveness of company work. High productivity determines the development of organization and indirectly influences on the issue of limitations of social inequality.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 67-76