Opinions of English students on the term "ecological violence"

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Butt, Kevin R.
Kostecka, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
The aim of the study was to learn of student perception for the term “ecological violence”. Data was collected in 2019 from Year 1 undergraduate students at the University of Central Lancashire, Preston, UK. A questionnaire survey was used with students following a module concerned with issues in sustainability. Results presented indicate that most students were unsure of the concept but were able to choose a suitable definition. Students were also able to suggest examples that constitute ecological violence, their causes and who is responsible. The results of this work may help to indicate directions of activities necessary in education for sustainable development.
Celem badania było poznanie percepcji studentów w zakresie terminu „przemoc ekologiczna”. Dane zebrano w 2019 roku od studentów pierwszego roku studiów licencjackich na Universytecie Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania. Przeprowadzono ankietę ze studentami modułu obejmującego zagadnienia zrównoważonego rozwoju. Przedstawione wyniki wskazują, że większość studentów nie była pewna koncepcji “przemoc ekologiczna”, ale była w stanie wybrać odpowiednią definicję tego terminu. Studenci byli też w stanie sugerować przykłady, które stanowią przemoc ekologiczną, ich przyczyny i wskazywali kto jest za nie odpowiedzialny. Wyniki pracy mogą być pomocne w określaniu kierunków działań niezbędnych w edukacji dla zrównoważonego rozwoju.
Opis
Słowa kluczowe
ecological violence , education , sustainable development , przemoc ekologiczna , edukacja , zrównoważony rozwój
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 7–13