Sprawność procesów gospodarczych w Polsce w warunkach globalnego kryzysu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Smoleń, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy globalizacyjne wywierają coraz większy wpływ na gospodarki narodowe poszczególnych krajów. Dynamika wzrostu produktu światowego była zawsze silnie skolerowana ze wzrostem gospodarek narodowych głownie tych krajów, które były silne ekonomicznie. Wskaźnik PKB na jednego mieszkańca przedstawia realny poziom ekonomiczny gospodarek oraz informuje o różnicach w jakości życia między regionami i krajami na świecie. Fakty te tworzą zagrożenie nie tylko dla ekonomicznej równowagi globalnej, ale także dla bezpieczeństwa narodów.
Globalization has a great impact on national economies. Global growth dynamics has always been closely related to the growth in the countries considered to be economically strong. The GDP per citizen reveals the truth about the actual wealth of different nations as it outlines drastic differences in the quality of life in different countries and regions of the world. Those circumstances pose a viable threat not only to the global economic balance but also to the safety of nations. People’s behaviours, being more predictable, create conditions for rational actions and increase in productivity, showing their connection with territorial competitiveness which is based on productivity, efficiency of usage of resources, and leads to higher level of life and increase in GDP per capita.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 58–69