Aviation Alliances in the Global Competitive Model of the XXIst century

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Chuzhykov, Viktor
Fedirko, Oleksandr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is devoted to the identification of the peculiarities of globalization in the aviation transport and the formation of competing global alliances. The main objectives are: to identify the essence of the aviation alliances, to detect the directions of their integrative development, to spot the tendencies of harmonization of their interests. Authors also argue that the current process of aviation companies’ consolidation may reflect the future model of global economy, conducive for concluding monopolistic and oligopolistic deals between the main business-actors.
Artykuł został poświęcony identyfikacji specyficznych cech globalizacji transportu lotniczego i tworzenia konkurencyjnych aliansów globalnych. Główne cele opracowania to: identyfikacja istoty aliansów lotniczych, określenie kierunków ich integracji oraz wskazanie tendencji do wzajemnej harmonizacji ich interesów. Autorzy argumentują, że obecne procesy konsolidacji przedsiębiorstw lotniczych mogą odzwierciedlać przyszły model globalnej gospodarki, sprzyjającej zawieraniu monopolistycznych i oligopolistycznych porozumień pomiędzy głównymi graczami.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 76–88