Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Firszt, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli instytucji w kształtowaniu innowacyjności gospodarki. Postawiono w nim tezę, że jednym z kluczowych czynników ograniczających potencjał innowacyjny Polski są niekorzystne uwarunkowania instytucjonalne. Dążąc do jej uzasadnienia przybliżono związki instytucji z innowacyjnością zdiagnozowane w teorii ekonomii oraz przedstawiono analizę wskaźników obrazujących jakość rozwiązań instytucjonalnych w Polsce na tle krajów Europy Środkowej oraz państw rozwiniętych.
The aim of the paper is to present the importance of institutions for innovation development. It advanced the hypothesis that one of the key factors limiting the innovation potential of Poland are inappropriate institutional conditions. In regard to prove it, the article emphasizes the theoretical interdependence between institutions and innovativeness, and indexes illustrating quality of institutions in Poland in a light of other CEEC countries and well-developed countries.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 75-93