Patriotyzm jako wartość w serialu telewizyjnym na przykładzie „Czasu honoru. Powstanie”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Molicka, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article is devoted to the issue of valuation in a television series. The exemplification material comes from the popular Polish production “Czas honoru. Powstanie”. The text aims to present representative examples – mainly the attitudes of young people who can be a model for modern generations of Poles.
Opis
Słowa kluczowe
television series , patriotism , values , attitudes
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 4(13)2018, s. 189–198