Głos – Język – Komunikacja. Tom 5

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Myszka, Agnieszka
Bieńkowska, Katarzyna Ita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Piąty tom serii wydawniczej „Głos – Język – Komunikacja”, podobnie jak tomy poprzednie, podejmuje problematykę przeszkód w komunikacji. Bariery te mają różne podłoże: brak wystarczających kompetencji językowych, komunikacyjnych i kulturowych, ale także ograniczenia funkcjonalne (ze strony aparatu nadawczego, jak i odbiorczego), anatomiczne, psychiczne, neurologiczne, intelektualne, środowiskowe itp. Słowem kluczem, wspólnym mianownikiem, tematem przewodnim artykułów stały się emocje towarzyszące komunikacji. To pomysł słuszny, bo rzadko uwzględniany w polskiej logopedii zafascynowanej obecnie terapią opartą na twardych, empirycznie i dedukcyjnie weryfikowalnych dowodach (evidence-based practice) [z recenzji dra hab. Mirosława Michalika, profesora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie]. Badaniami emocji zajmują się naukowcy z różnych dziedzin, wykorzystując – w zależności od celów i charakteru badań – różne metody; także w tym tomie wypowiedzieli się na ten temat przedstawiciele różnych nauk i zawodów: pedagodzy, logopedzi, językoznawcy, psychologowie, terapeuci. Publikacja ma zatem charakter interdyscyplinarny. Mamy nadzieję, że lektura prezentowanych tu tekstów zainspiruje czytelników do samokształcenia i pracy, której celem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci i dorosłych z różnymi problemami nadawania i odbioru mowy, a także problemami z panowaniem nad emocjami, zwłaszcza negatywnymi, powodującymi utratę komfortu komunikacyjnego.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie