Kwestia small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Ryszkowski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z ważnych cech arbitrażu jest jego szybkość. Należy zadać pytanie sobie, czy istnieje uzasadniona potrzeba odrębnego uregulowania small claims w arbitrażu handlowym w prawie polskim, w szczególności ze względu na jego bardziej nieformalny charakter i większą swobodę arbitrów, a jeśli tak, to należy zapytać o lokalizację regulacji tej instytucji. Small claims mają fundamentalne znaczenie dla postępowań w arbitrażu handlowym handlu, ponieważ gwarantują szybkość w arbitrażu.
One of the important features of arbitration is its speed. A question should be asked as to whether there is a legitimate need for separate regulation of small claims in commercial arbitration proceedings in Polish law, in particular, due to its more informal character and greater discretion of arbitrators, and if so, one ought to ask about the location of the regulation of this institution. Small claims have fundamental importance for commercial arbitration proceedings because they guarantee the implementation of speed in arbitration.
Opis
Słowa kluczowe
small claims , klauzula porządku publicznego , zdatność arbitrażowa , arbitraż , orzekanie na zasadach słuszności , prawo spółek , prawo umów , public policy , clause , arbitrability , arbitration , equity , company law , contract law
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 178–186